Briefwisseling Menno ter Braak - Vereeniging Opbouw

Vereeniging Opbouw
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Rotterdam, 10 december 1929

rotterdam, 10-12-29.

mijnheer,

naar aanleiding van een bestuursvergadering van de vereeniging ‘opbouw’ ben ik zoo vrij u te vragen of het bestuur u als lid van de vereeniging aan de algemeene vergadering mag voorstellen.

door de laatste statuten wijziging is het ons mogelijk geworden ook leden te zoeken, die niet direct beoefenaars zijn van een beeldende kunst, maar die in nauw verband hiermede werken en in hun opvattingen blijk geven het met het streven van de vereeniging in hoofdzaak eens zijn.

in afwachting uwer geëerde berichten,

hoogachtend,

Paul Schuitema

secr. ver. ‘opbouw’

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie