Briefwisseling Menno ter Braak - A.J.D. van Oosten

A.J.D. van Oosten
aan
Menno ter Braak

Rijswijk, 10 november 1934

Redactie ‘Kunst en Letteren’ van Het Vaderland te 's Gravenhage.

Rijswijk 10 November 1934

Tulpstraat 62

Hooggeachte Heer

bijgaand mijn beantwoording van Uw vragen. Verhuisdrukte verhinderde mij eerder in te zenden. Wanneer antwoord als medewerking aan Uw blad beschouwd kan worden, zou mij toezending van eenig honorarium zeer welkom zijn. Met de meeste onderscheiding en bel. gr.

U Uw dvd.

A.J.D. van Oosten

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie