Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 25 juni 1937

Zeer geachte Heer,

Naar aanleiding van een betreffende mededeeling van den heer Greshoff berichten wij U dat wij gaarne bereid zijn de brieven van Multatuli met Uw inleiding in brochure-vorm uit te geven, waarbij dan de geheele opbrengst ten bate van het tijdschrift Groot Nederland zou komen.

Misschien wilt U dan t.z.t. zoo vriendelijk zijn om ons de drukproef van Groot Nederland zóó toe te zenden als U de brochure graag gedrukt zag.

Hoogachtend,

VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.

Directeur

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum? Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie