Briefwisseling Menno ter Braak - P.H. van der Hoog

Menno ter Braak
aan
P.H. van der Hoog (Leiden)

Den Haag, 10 januari 1934

Pomonaplein 22 den Haag

10 januari 1934.

Zeer geachte Dr. van der Hoog,

Hierbij zend ik U de gestuurde copie terug.

Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij met zeer veel genoegen Uw bijdrage gelezen heeft, maar dat zij deze, om de materie zoowel als om de behandeling, ongeschikt acht voor opneming in Forum.

Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen.

Met de meeste hoogachting,

namens de redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie