Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Het Hollandsch Tooneel

N.V. Het Hollandsch Tooneel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 7 september 1935

7 September 1935

 

Zeer Geachte Dr. ter Braak,

Op ons schrijven van 22 Aug. j.l. mochten wij tot op heden nog geen antwoord van U ontvangen. Daar wij veronderstelden, dat U op reis was, hebben wij eenigen tijd gewacht, doch U zoudt ons ten zeerste verplichten ons even Uw antwoord te willen doen toekomen.

Inmiddels teekenen wij,

Hoogachtend,

N.V. Het Holl. Tooneel

[onleesbaar]

Adm.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie