M

Briefwisseling Menno ter Braak - Henri Morel

Menno ter Braak
aan
Henri Morel

Den Haag, 10 januari 1934

10 Januari 1934.

Pomonaplein 22 Den Haag

 

Den WelEd. Heer

Alex Campaert,

Ruisdaelstraat 39

Nijmegen.

 

Zeer geachte Heer Campaert,

Uw brief van 12 Dec. l.l. moet op een misverstand van de secretaris berusten.

De redactie stemde tegen opname van uw verzen omdat zij vertalingen zijn en geen oorspronkelijk werk. Hiervoor wordt slechts bij uitzondering plaatsruimte beschikbaar gesteld.

Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling voor het blad te mogen rekenen.

Met de meeste hoogachting

namens de redactie

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie