Briefwisseling Menno ter Braak - Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Leiden, 8 juni 1932

Leiden, den 8sten Juni 1932

Ik heb den eer U te berichten dat Gij in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, den 8sten Juni 1932, tot lid dier Maatschappij zijt gekozen.

Hiernevens zend ik U een afdruk van de Wet der Maatschappij en neem de vrijheid U te verzoeken mij binnen den tijd van een maand te willen melden, of Gij bereid zijt deze benoeming aan te nemen.

De Secretaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,

H.T. Damsté

H.T. Damsté

Koninginnelaan 11

Oestgeest

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie