Briefwisseling Menno ter Braak - G. Ionker

Menno ter Braak
aan
G. Ionker

Den Haag, 24 januari 1935

Pomonaplein 22 den Haag

24 Jan 1935

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij niet tot plaatsing van Uw stuk kan overgaan.

De Heer Marsman zond reeds een uitgebreid artikel in, dat in het Februari-nummer geplaatst wordt, voorzien van een repliek van den bedrijver dezer snoode poeziecritiek. Het heeft dus geen zin nog een artikel over dit zelfde onderwerp te plaatsen, temeer daar de leden der Redactie niet erg verrukt over Uw schrijven waren.

Ik sluit het genoemde schrijven hierbij in.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie