Briefwisseling Menno ter Braak - Jongeren Vredes Actie

Menno ter Braak
aan
Jongeren Vredes Actie

Den Haag, 3 januari 1935

L.S.

Getuigen tegen oorlog en militairisme zonder meer lijkt mij vrijwel zinloos. Als ik tegen deze twee verschijnselen getuig, zal ik dat waarschijnlijk doen op geheel andere gronden dan de J.V.A. Daarom heb ik weinig sympathie voor dit in het wilde weg uiten van mooie woorden, die toch op den wind verwaaien. Iedere serieuze actie tegen kanonnenfabrikanten of dictatoren heeft zin, niet dit algemeen ethisch getuigen voor een publiek dat niet bestaat. Zou het niet mogelijk zijn, dat de vrede door het ethische prediken meer geschaad wordt dan gebaat? Ik houd ieder mensch, die niet radicaal tegen den oorlog is, voor een rhetor, maar daarom is vredesactie met humanitaire argumenten nog niet minder rhetorisch. Men moet den oorlog in den vrede bestrijden, dat is mijn opinie.

Tot mijn spijt kan ik u dus in het onderhavige geval niet van dienst zijn, daar ik in dezen zin niets te getuigen heb [....].

Origineel: geveild bij Bubb Kuyper, Haarlem, 2 en 3 december 1998; verkocht aan Antiquariaat André Swertz, Utrecht. Tekst gedeeltelijk afgedrukt in veilingcatalogus 29 van Bubb Kuyper, p.196 (nr.1719).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie