Briefwisseling Menno ter Braak - Max de Jong

Menno ter Braak
aan
Max de Jong (Utrecht)

Den Haag, 19 april 1939

Den Haag, 19 April '39

Kraaienlaan 36

 

Zeer geachte Heer,

Uw manuscript is niet in mijn handen gekomen na de overname van de redactie der Vrije Bladen; misschien heeft de heer Van Vriesland het onder zich gehouden? -In principe hebben wij er geen bezwaren tegen, als een klein onderdeel van den bundel al eens eerder gepubliceerd is.

Informeert U voor de zekerheid ook nog even bij den uitgever, H.P. Leopold Uitg. Mij., Noordeinde 23, Den Haag.

met hoogachting

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie