Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 24 april 1939

Den Haag, 24 April '39

 

B.G.

Het zal je misschien weinig attent geleken hebben, dat ik zoolang wachtte met nader berichten over je gedichten. Ik was echter zelf bezig aan een schrift Vrije Bladen, en moest dat werk tusschen alle mogelijke imbeciele karweitjes voor de krant door verrichten. Het boekje (‘De Nieuwe Elite’) is nu bijna af, en zal medio Mei verschijnen. Intusschen herlas ik je poëzie, en bevond je ten tweede en derde male boeiend. Er was aanvankelijk eigenlijk maar één gedicht, dat mij weinig zei (en nog het minste zegt): Crisis. Maar bij nader inzien zou ik je toch niet adviseeren het te laten vervallen. In het ensemble heeft het zijn plaats.

Ik hoop je binnenkort eens over dit werk te spreken. Een ding alvast: het is uiterst poëtisch in de anti-specialistischen zin van het woord; ik vind hier de poëzie pure en impure zoo duidelijk als twee kanten van één en dezelfde ‘zaak’, dat ik mij volledig aan die ‘zaak’ kan overgeven. Bovendien hebben de verschillende gedichten weer verschillende accenten, en dat maakt het geheel juist zoo afwisselend. De figuur Mardemiël zou even familie van [Amtrovia] kunnen zijn, maar zij heeft geen [Amtrovia]-exploitatie in haar gevolg.

Voorloopig dit practisch: ik zou nu graag je toestemming hebben dezen bundel te laten circuleren bij beide andere redacteuren. Welken titel geef je aan het geheel? Laat mij dat tegelijk even weten. Ik heb de Gruyter en Stuiveling al gezegd, dat ze iets bijzonders zouden lezen, en ik hoop, dat ze dat zullen gelooven, zooals ik het geloof. Eerlijk gezegd, ik twijfel er niet aan. Ik ben erg blij met dit boekje. Ook Vasalis heeft mij een bundel toegezegd, thans definitief.

Het hangt ervan af, in welke maand je ‘schrift’ zal verschijnen. Wij moeten bij de volgorde rekening houden met de ‘genres’, dat is overigens ook een quaestie van ‘aanbod’.

Excuseer dit korte, te korte briefje en antwoord mij even omgaand, dan geef ik het ms. in circulatie. Je hebt er, voor alle eventualiteiten, toch een copie van?

hart.gr. ook van Ant

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie