K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Schaerbeek, 24 april 1939

Schaerbeek, 24-4-'39

71 Rue Dupont

 

Waarde Ter Braak,

Twaalf van de achttien verhalen, waaruit de bundel waarschijnlijk zal bestaan, zijn nu persklaar. Daar volgens de ervaring van Marsman de verkoop van de losse bundels niet wordt beïnvloed door een uitgaaf in verzameld werk, kunnen wij er ook geen bezwaar tegen hebben om ‘Guadalajara’ in dezen bundel op te nemen, ook al is het nog niet uitverkocht. Greshoff en ik zijn hier in ieder geval sterk voor. Nu had ik graag, dat je even den heer Zijlstra vroeg om een oud ingenaaid exemplaar van ‘Gualadajara’, want ik bezit dit boek niet. Verder heb ik absoluut noodig het door Du Perron verbeterd manuscript van ‘Het Verboden Rijk’ en dat van ‘Het Leven op Aard’, die in des heeren Zijlstra's bezit moeten zijn, mèt twee [woord onleesbaar] ingenaaide exemplaren voor het persklaar maken. Maar dit laatste kan ik misschien beter, als ik weer in Holland kom, van het kantoor van Nijgh & van Ditmar afhalen; er is geen haast bij. Op 2 Mei stuur ik je de persklare kopij, met een aantal verhalen ter lezing die beneden peil zijn.

Vr.gr.,

K.L.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie