K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Schaerbeek, 2 mei 1939

Schaerbeek, 2/5-'39

71 Rue Dupont

Waarde Ter Braak,

Vandaag had ik je de persklare kopij van Slauerhoffs novellen willen sturen, zooals ik je verleden week beloofde. Ik wacht echter nog steeds op een ingenaaid exemplaar van ‘Guadalajara’, zoodat ik de kopij tot mijn spijt nog niet geheel heb kunnen afkrijgen. Zou je den heer Zijlstra nog even willen schrijven? Laat hij er de rekening bijdoen. In Brussel kan men niets krijgen en als men iets bestelt, moet men er nog minstens drie weken op wachten. Bij voorbaat dank.

Met vr. gr. van

K.L.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie