Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Schaerbeek)

Den Haag, 4 mei 1939

Den Haag, 4 Mei '39

Kraaienlaan 36

 

Amice Lecq

Zijlstra heeft mij meegedeeld, dat het verbeterde manuscript van Het Verboden Rijk en Het Leven op Aarde niet in zijn bezit is en nooit geweest is. Waar het dus wel is, weet ik ook niet. Berust het misschien bij de erven Slauerhoff?

Inzake Guadelajara heb ik hem gevraagd, wat hij dacht over opname in den bundel novellen. Hij maakt daartegen bezwaar, omdat het boek het tegendeel van uitverkocht is. Wij zullen ons daarbij wel moeten neerleggen, en dus dit verhaal in een laatste deel opnemen. Zend mij dus zoodra je er mee klaar bent de rest van de copie voor het deel novellen bestemd; ik zal dan voor snelle doorzending zorgdragen.

m.v.gr.

tt.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie