C.J. Kelk (Amsterdam)
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 5 november 1928

Amsterdam, 5 November 1928

VERTROUWELIJK

Beste Menno,

We leven momenteel in tijden van verwording. De glazenwasschers staan tegen de huizen op. Zoo is er een kleine regeeringscrisis in de boezem van... de redactie van de Vrije Bladen. Het is niet onmogelijk, dat het er om zal gaan een of meer redacteuren door andere te vervangen.

Mocht je principieel iets gevoelen voor het waarnemen van een functie als boven bedoeld, zou je dan Woensdag a.s. 's avonds te 8 uur in het American Hotel willen komen vergaderen met eenige der Redacteuren en eenige andere gepolsten in zake deze aangelegenheid?

Wel had ik graag, dat je van te voren in elk geval even bericht zond, zoodat ik vooraf reeds weet hoe je er over denkt, indien je tenminste niet al aanstonds afziet van de eer.

Je antwoordt me dus per omgaande of bel mij 29731 tehuis op tusschen 6 en 7 (Dinsdagavond b.v.)?

't Zijn me tijden tegenwoordig.

Gaarne geheel de uwe als steeds,

de Heer Kelk

P.S. Ik schrijf dit op verzoek van den Hr. v. Wessem, die hierover reeds met Dirk sprak.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie