Briefwisseling Menno ter Braak - het Kennemer Lyceum

A. de Vletter, Kennemer Lyceum
aan
Menno ter Braak

Overveen, 19 februari 1929

Overveen, den 19 Februari 1929.

 

den Weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak

Den Texstraat 31b

AMSTERDAM.

 

Hooggeachte Heer,

Ik moet U mededeelen, dat in de Curatorenvergadering van Maandag 18 Februari na zeer uitvoerige discussie besloten is, ter benoeming aan het Bestuur van de Vereeniging Kennemer Lyceum voor te dragen Mejuffrouw Drs. J. Ouwehand. Curatoren hebben zeer groote aandacht verleend aan Uw sollicitatie, maar tenslotte de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke leerkracht, met drie jaren ervaring op het gebied van lesgeven, wijl het aantal meisjes op het Lyceum zoo groot is, dat daarmede ook wel rekening gehouden moet worden.

Curatoren waren met mij van meening, dat op den duur het leeraarschap van U aan een school als het Lyceum van groote waarde zou kunnen zijn; en ik verzoek U dus de geestelijke band met het Lyceum niet te verbreken, maar Uw aandacht aan onze school te blijven geven. Mej. Drs. Ouwehand is verloofd en zal waarschijnlijk binnen eenige jaren in het huwelijk treden. In het algemeen ben ik persoonlijk niet heel sterk geporteerd voor vrouwelijke leerkrachten; voor de stellig bijzonder goede kwaliteiten van Mej. Ouwehand heb ik echter de oogen moeten openen. Het is echter volstrekt niet uitgesloten, dat bij de vervulling van deze vacature over eenige jaren aan een mannelijke leerkracht de voorkeur zal gegeven worden en zeer zeker zal dan alle aandacht gegeven worden aan een sollicitatie van iemand als U, vooral wanneer U nog eenige praktijk van lesgeven hebt verworven.

Hoogachtend,

A. de Vletter

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie