Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen

Rotterdam, 1 oktober 1931

1 Oct. 1931

B.W.

Hoe gaat het jullie? Ik zag in ‘De Keten’, eenigen tijd geleden, dat Jordaan dit jaar voor het filmsche zieleheil te Enschede zal zorgen; dus zou het toeval me al eens in de buurt moeten brengen, om jullie weer te zien.

Ik gaf den uitgever opdracht, je bij verschijnen mijn roman ‘Hampton Court’ toe te zenden ter bespreking. Beschouw het boek echter niet als recensie-exemplaar; maar dit is voor mij de eenige manier, om mijn gratis exemplaren tactisch tot een maximum op te voeren.

Je ‘korte schets’ heb ik dit jaar ingevoerd en ik ben er zeer over tevreden. Voor het gymnasium is het een uitstekende handleiding ‘Epiek en lyriek’ heeft, helaas mijn collega overgenomen, bij het noodlot der klasseverdeeling; dus daarvan heb ik nog geen ervaring.

hart.gr., ook voor Gerda, tt.

je Menno

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie