W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak

[Enschede], 7 october 1931

7 October 1931

Beste Menno,

Prettig weer eens wat te hooren. Ja, men wilde dit jaar de cursus van Jordaan; eenige afwisseling is natuurlijk ook wel noodig. Maar het is inderdaad verduiveld jammer, dat we jou nu niet meer geregeld hier zien. Ik zit er over te denken, of het mogelijk, noodig en gewenscht is, je te vragen om op 28 october de film ‘Menschen am Sonntag’ toe te lichten. Of is dat zonder meer begrijpelijk? Of kan je niet? Het is een Woensdag, we draaien om 7 en om 9 uur; je zou waarschijnlijk alleen om 9 uur aanwezig kunnen zijn; maar ik vraag me wel af, of het wel te verantwoorden is, daar we alleen die film draaien en het natuurlijk op een f 45. komt te staan. Maar laten we anders hopen dat je met Kerstmis in Eibergen bent en je dan eens over kunt komen.

Ik sluit ‘De Keten’ in, want ik weet niet of je die nog krijgt (bericht dat even, dan laat ik je het blad in ieder geval geregeld toezenden). Je zult er bij Amerikaansche litteratuur iets aantreffen over je ‘Afscheid van Domineesland’, wat ik natuurlijk weer buitengewoon bewonder en waar ik ook van plan ben in de krant nog over te schrijven. Jij schreef je stuk over Amerika, toch vóór Duhamels Scènes de la vie future, is het niet? Het was mij toen ik dat las of ik in jouw stuk dezelfde verontwaardiging las die ik voelde bij het domme geschrijf van Duhamel. Er is nog veel meer wat ik in je boekje bewonder, maar dat schrijf ik wel in de courant, dan hoef ik het je geen twee keer te zeggen. Overigens is die uitgever daar in Brussel al weer net als Leiter, Nijpels en De Gemeenschap en nog een heel enkele, zoo vriendelijk om geen antwoord te geven als ik toezendig ter recensie vraag. Ik vind het vrij dom van die lui; ik koop het nu toch wel, maar ik schrijf over dit nu wel, omdat ik het erg goed vind, maar anders gaf ik er hier in deze stad zeker geen bekendheid aan. Ik begrijp die enkele, ‘keur-uitgevers’ niet: ze schetteren over de weinige bekendheid van het goede werk dat zij uitgegeven en weten het niet te exploiteeren: ik heb nog nooit een van hun uitgaven hier in een boekhandel zien liggen!

Al vast mijn dank voor de toezegging van je roman. Ik las natuurlijk deelen in De Stem en De Vrije Bladen en ik ben benieuwd naar het geheel. Eén ding: zeg s.v.p. tegen Nijgh & V.D. dat ze het boek naar mijn adres zenden (johan van Reesstraat 30, Lonneker), anders komt het op de redactietafel en pikt natuurlijk een der journalisten het in en dan heb je het niet dadelijk los! Prettig dat de Korte Schets je goed bevalt; het oordeel van je collega die Epiek en Lyriek gebruikt interesseert mij ook.

Is Man tegen Man er al? Misschien als jij de uitgever mijn naam noemt, dat ze dan vlotter worden. Ik zou die reeks standpunten en Getuigenissen in krant en Keten graag naar voren schuiven, maar al kocht ik ze, dan zou ik toch eerst die boeken moeten recenseeren, die mij op mijn verzoek wél worden toegezonden! En dat zijn er verscheidene! Maar Man tegen Man kun jij me wellicht bezorgen.

Inmiddels laat ook Gerda je hartelijk groeten en laten we hopen tot spoedig ziens. Je

Wim v. L.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie