Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Den Haag, [10 september 1937]

Den Haag, 10 Sept. '37

 

B.S.

Dank voor de omwerking en spoedige terugzending van Vos. Je zult het wel met mij eens zijn, dat het stuk zoo 5x beter is geworden!

Voor de toekomst in het algemeen: graag weinig opsommingen <Ik heb in je art. over de Limb. tent. ook wat namen moeten schrappen.>, die den lezer niets zeggen, zooveel mogelijk karakteristiek van het werkelijk belangrijke!

h.gr.

Menno ter Braak

 

<Ontving je de bewijsnummers?>

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie