van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 8 oktober 1931

Arnhem, 8 October 1931.

den Heer Dr. M. ter Braak

Beukelsdyk 143 b

Rotterdam

Zeer geachte Heer Ter Braak,

In antwoord op Uw brief van 6 dezer meld ik U, dat my een herdruk van het ‘Carnaval’ op zichzelf een twyfelachtige onderneming lykt; in de gegeven omstandigheden voel ik daar begrypelykerwyze in het geheel niet voor.

Ik zal U tydig waarschuwen, wanneer de eerste druk is uitverkocht, indien dit voor de jaarlikse aflevering het geval mocht zyn.

Factuur voor het aan de heer Stols gezonden ex. sluit ik hierby in.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie