Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 26 oktober 1931

Rotterdam, 26 Oct. 1931

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Zou ik van U een recensie-exemplaar mogen ontvangen van ‘Rembrandt’ voor het tijdschrift ‘Forum’, dat in Januari a.s. begint te verschijnen? Ik zou er gaarne uitvoerig over schrijven.

Tevens zoudt U mij verplichten door een ex. van het ‘Carnaval’ voor mijn rekening toe te zenden aan: DR.P.H. Ritter Jr., Adm.v.Gentstraat 23, Utrecht.

Van Uw standpunt inzake een herdruk van het ‘Carnaval’ heb ik kennis genomen.

M.v.gr., hoogachtend,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie