Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 5 januari 1932

Rotterdam, 5 Jan. 1932

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Velperweg 143c ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Mijn boekhandelaar deelde mij eenige dagen geleden mede, dat hij bij bestelling van U bericht had ontvangen, dat het ‘Carnaval’ uitverkocht was. Gezien onze voorafgegane correspondentie heb ik mij daarop tot de fa. Nijgh & van Ditmar gewend en deze bereid gevonden, een herdruk te verzorgen. Ik meende aan de aangename verstandhouding, waaronder wij den eersten druk hebben voorbereid, verplicht te zijn, U hiervan even kennis te geven.

U zoudt mij voorts een persoonlijken dienst bewijzen, door in den loop van deze maand met mij de in 1931 verkochte exemplaren te verrekenen; ik heb, meen ik, ook nog een kleine schuld bij U staan. Mocht U deze verrekening, waarop ik contractueel eerst in Maart recht heb, om eenige reden bezwaarlijk zijn, dan stel ik er prijs op, dat U dit verzoek als niet gedaan beschouwt.

Inmiddels, m.v.gr., hoogachtend,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie