Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen

Rotterdam, 10 januari 1933

Rotterdam, 10 Jan. '33

B.W.

Hartelijk dank voor de toezending van je critiek, die mij zeer veel genoegen deed. Vooral de slotconclusie, want ik ben juist bezig aan zoo'n ‘Carnaval der Wijsgeeren’, ook al draagt het dien naam niet en is de vorm geheel anders dan die van het ‘Carnaval’. Maar je citaat van Freud is wonderbaarlijk, want ik werk juist aan het hoofdstuk over Freud voor dat ‘démasqué’! Het heet ‘Nietzsche contra Freud’ en tracht juist zijn analyse van het zieleleven te weerleggen. De waarde van het denken blijkt mij niet nihil (waarom niets?), maar nog veel betrekkelijker dan ik in het ‘Carnaval’ dacht. Overigens lijkt je aanhaling uit Kloos over de schoonheid mij juist een bewijs voor mijn betoog; want opgeschroefder pathetiek laat zich bijna niet denken. Geloof jij aan dergelijke uitingen? Ik wel, maar niet, dat ze op de schoonheid slaan!

Ik had jullie vast en zeker in de kerstvacantie willen bezoeken; maar ik zat zoo vast in mijn nieuwe boek en bovendien was ik nog verscheiden dagen uit de buurt weg, dat er niets van kwam, wat me erg speet, want in de herfstvacantie zat in in Parijs en kon ook niet. En bovendien speet het me nog extra, omdat Gerda haar woord gebroken heeft en mij niet geschreven heeft over ‘mijn vrouwen’ in Dumay!!

Dacht zij soms, dat ik niet werkelijk meende op haar oordeel in deze materie prijs te stellen? Ik had juist graag een opinie gehad van een vrouw, die niet tot de schrijvende garde behoort en wier opvatting mij volkomen betrouwbaar zou voorkomen. In het laatste gesprek, dat wij hadden, kwam duidelijk genoeg uit, dat de reden, waarom zij leest, precies dezelfde is, als waarom ik schrijf. Vandaar mijn oprechte teleurstelling over het uitblijven. Mag ik nog hopen? Of is zij alles weer vergeten? Dit zou ik haar allerminst kwalijk nemen (ja toch wel 10%).

Hart.gr. voor jullie beiden,

je Menno

N.B. Is de geschiedenis van het ‘boekenlijstje’ in orde gekomen? Ik kon niet nalaten, eenige wroeging te voelen, toen ik dat alles zoo nuchter in ‘Forum’ zag staan.

Ik heb dit jaar in 6 gymn., ook ‘Natuur en Dichten’ ingevoerd, maar daar kan ik, eerlijk gezegd, niet mee overweg. ‘Epiek en lyriek’ daarentegen is bijzonder goed, vooral voor het gymn., en dat handhaaf ik zeker!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie