Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Drukkerij en Uitgeverij Leiter-Nypels

N.V. Drukkerij en Uitgeverij Leiter-Nypels
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Maastricht, 16 januari 1931

16-1-'31

Den WelEd.Geb.Heer Menno ten Braak

ROTTERDAM

Beukelsdijk 143b

WelEd.Geb.Heer,

Met genoegen ontvingen wij Uw schrijven van 6 dezer, waaruit ons blijkt evenals uit een gelijkluidend schrijven van den Heer Binnendijk, dat het oordeel van den Heer Scholte en Lichtveld niet het oordeel is van de redactie in haar geheel.

Ook wij betreuren natuurlijk de fouten welke in dit werk voorkomen, maar wanneer U ons schrijven aan den Heer Scholte gelezen zult hebben, dan vindt U daarin eenige oorzaken, waardoor deze zijn ontstaan en tevens de reden waarom het niet aangaat de schuld daarvan op onze firma resp. den Heer C. Nypels te schuiven.

Hoogachtend,

N.V. Drukkerij & Uitgeverij

Leiter-Nypels

C. Nypels

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie