K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 11 februari 1939

Schaerbeek, 11-2-'39

71 Rue Dupont

 

Waarde Ter Braak,

Greshoff bracht de boodschap over! Voor de zooveelste maal heb ik het in mijn functie van secretaris der Slauerhoff-commissie dus weer verbruid. Het is ellendig, ik neem me altijd weer voor mijn leven te verbeteren, maar als ik die stukjes als ‘De Deugd der Ongehoorzaamheid’ lees, verval ik weer in mijn oude fouten. De commissie bestaat uit acht leden (Marsman is weer toegetreden omdat hij een inleiding schrijft), die het allen zeer druk hebben, Van Wessem met zijn trouwerij, Greshoff met zijn verhuizerij en een derde, excuseer me, maar het is een goed Hollandsch woord en een goede Hollandsche gewoonte, met zijn vrijerij. Denk je heusch, dat iets dat ik laat circuleeren prompt na drie weken bij mij terug is? De practijk heeft wel anders geleerd. Het blijft altijd ergens steken en ik heb het circulatie-systeem er dan ook maar aan gegeven. Welke brieven zou ik zooal moeten laten circuleeren? Ik antwoord altijd in mijn functie van secretaris. Gisteren kreeg ik een brief van een anderen doctorandus, een kennis van dien Toledo, van zes kantjes; die was niet voor de poes! Had ik dezen brief met mijn antwoord nu weer moeten laten circuleeren? Aan het ingezonden stuk van Toledo zijn niet minder dan vijf-en-veertig brieven voorafgegaan, handelende over Slauerhoff! Deze heb ik ook alle beantwoord. Je zult nu een indruk krijgen, wat een tijd mij het secretariaat kost. En ik verzeker je dat er verscheidene Slauerhovianen zijn in en buiten den lande. Ze zitten zelfs in China! Kortom, ik hoop dat je mijn incorrectheid dit keer niet al te kwalijk zult nemen. Ik heb impulsief gehandeld, maar ik ben ook zelden zoo woedend geweest. Die Toledo had mij niet tevoren gewaarschuwd en bovendien zond hij mij zijn stuk niet. Ik vind dat nogal laf, afgezien nog van het feit dat zijn stuk alleen door rancune ingegeven is. De kopij der varianten ligt nog steeds bij Van Wessem.

Met vriendelijken groet

van

K. Lekkerkerker

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie