Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 13 februari 1939

Den Haag, 13 Febr. '39

 

Beste Jan

Wat vervelend, dat gazellenoogige Alderwerelt nu weer van gedachten is veranderd! Ik was al zoo blij, dat deze quaestie tenminste geheel van de baan was. Maar met dat al: ik voel met tegenover Leopold niet verantwoord bij A. slapende honden wakker te maken door de Groene te laten noemen, ook al is het zonder de namen van Leopold en mij. Het lijkt me uitgesloten, dat hij en Kees van Dam daarover hun mond zouden houden; in een minimum van tijd is het gerucht bij Dijkstra en Moussault... en zij verdubbelen den prijs. Hoewel deze financieele kant mij compleet koud laat, omdat ik er in laatste instantie niets mee te maken heb, vind ik toch niet, dat ik Leopold in (mogelijke) moeilijkheden kan brengen bij zijn pogingen om de Groene voor een civielen prijs te verwerven. Maar een ander idee is dit: kun je niet aan A. zeggen, dat je inlichtingen ontvangen hebt, waarover je absolute geheimhouding is opgelegd, die het wenschelijk maken, dat hij zijn besprekingen met v. Dam c.s. tot 1 Maart uitstelt? Ik vermoed, dat dan wel beslist zal zijn, of Leopold de Groene koopt en ik het Vad. adieu zeg. Want een en ander is nu toch nog zeer onzeker, aangezien 1o Leopold nog niets over de condities der overname weet en 2o ik nog niets over de condities van Leopold weet. Ik ben niet van plan op alle soort condities in te gaan, vooral ook, omdat ik in mijn toekomstig leven zekere mogelijkheden wil openhouden om te schrijven voor mezelf. (Ik zou dolgraag een half jaar uit alle baantjes en schrijverij gaan om me heelemaal te concentreeren op een boek, maar dat is nu eenmaal niet voor me weggelegd).

Wat de polsing betreft: Koolhaas gaat vandaag niet in opdracht van Leopold, en zal zelfs niet spreken over verkoop. Hij moet alleen trachten te weten te komen, hoeveel abonné's de Groene heeft, en zal daarvoor andere ‘maskers’ dan die van den kooper gebruiken. Misschien zou een toenadering via Lissa en Kann beter zijn, maar dit gaat van Leopold uit en ik bemoei me maar liefst niet met dezen kant van de zaak. Leopold zal toch wel slim genoeg zijn om het handig aan te leggen, vermoed ik; waarvoor zijn die zakenlieden anders deugdelijk, voor zoover zij zakenlieden zijn met een roep van zakelijkheid? Ik zal je op de hoogte houden van het verloop dezen polsingen; houd mij ook op de hoogte van gazellenoogs intenties.

Ingesloten een stuk van Eddy, dat hij mij toezond om aan jou door te zenden voor het Holl. Weekblad. Het lijkt mij daarvoor inderdaad bij uitstek geschikt! Men weet hier veel te weinig van Indonesiërs af, en de wijze van voordracht is hier zeer duidelijk en voor Europeanen overzichtelijk.

Tot nader dus! Van wien was die inderdaad hoopvolle brief uit Kaapstad?

veel hartelijks A × A incluis

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie