Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 11 februari 1939

Den Haag, 11 Febr. '39

 

B.J.

Dank voor je briefje. Ik had eergisteren een gesprek met Koolhaas van de N.R.C., die ev. de redactiesecretaris van de gereorganiseerde Groene zou worden. Hij gaat nu polshoogte nemen bij Dijkstra om te zien, wat het blad hun zoo ongeveer waard is. Leopold schijnt er toch wel zin in te hebben; over voorwaarden hebben we echter nog heelemaal niet gesproken, zoodat alles nog volkomen ‘zweeft’. Lang kan het overigens niet meer duren. Zoodra ik iets positiefs weet, schrijf ik je; houd tot nader order dit heele plan angstvallig geheim! Als A. zich op zijn koloniale positie terugtrekken gaat, is dat probleem uit de wereld en ik zou je met vreugde als medewerker over Zuidafrika voor de Groene begroeten, indien... Ik ben benieuwd, wat er van komt.

Voor kroniek G.N. zorg ik op tijd.

Van het Paerelsje heb ik maar afgezien, hoezeer het me ook spijt.

Het bedrag zou teveel op mijn budget drukken, helaas.

Je logeeren was, als steeds, een groote vreugde voor ons.

We zullen jullie heel erg missen, meer dan welke vrienden ook.

veel hartelijks 2 × 2

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie