Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois

Den Haag, 30 januari 1939

Zeer geachte heer Dubois

Met genoegen zou ik uw belangen bij de H.P. willen behartigen, maar ik vrees 1. dat dit soort schrijverij over [?] wel niets voor U zal zijn en 2. dat in de vacature al voorzien is. Voor besprekingen, die ik zelf (naar aanleiding van een andere betrekking) met de H.P. heb gevoerd, is mij wel gebleken, dat men in geen geval het niveau van die boekrecensies wenscht te verhogen. Als ik den heer Leopold spreek, zal ik echter zijn aandacht op de sollicitatie vestigen.

Het adres van Vestdijk is: Leuvenschestraat 12, Scheveningen. Hij heeft zich al bereid verklaard iets voor U te doen, en U zult dus wel van hem hooren.

m.v. gr. en hoogachting

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie