Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois

Den Haag, 17 augustus 1939

Zeer geachte heer Dubois

Het spijt mij erg, dat U weer in moeilijkheden is geraakt, nadat het werk in Brussel U er uit had geholpen. Mocht ik iets voor U weten, dan zal ik er stellig direct uw aandacht op vestigen; maar aan het Vad. is eigenlijk steeds minder te doen in dit opzicht; zoo is b.v. het correspondentschap in Brussel, dat wij zooals u weet nu met de N.R.C. deelen, tot vrijwel nihil gereduceerd. Ik hoop dat Greshoff iets voor U doen kan, want de kansen lijken mij daar belangrijk beter dan hier, omdat de Afrikaanders pas beginnen zich voor den [?geest] te interesseeren.

Is er niet iets in andere richtingen te bereiken? Ik wil U met plezier introductie geven voor uitgever of voor een weekblad als ‘De Groene’, al weet ik niet, of zulks helpt. In ieder geval hierbij een chêque van f 20,- overmorgen betaalbaar. [Schwamm drüber.]

m.v. gr.

Uw [?]

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie