K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak

Brussel, 15 februari 1940

Brussel, 15-2-1940

74 John Waterloo Wilsonstraat

 

Waarde Ter Braak,

In het geheel stuurde ik vier pakken aangeteekend naar den Bijenkorf. Echter ontving ik nog geen bericht van goede en volledige ontvangst. Zelf naar Den Haag komen was het beste geweest, maar ik zou daar een geheelen dag aan hebben moeten opofferen. En ik heb weinig vrije tijd tegenwoordig, daar ik met die onzekere toestanden onlangs in betrekking ben gegaan. Voor een supplement voel ik nog altijd veel; ik had gedacht daarin ook een uitvoerige verantwoording op te nemen, die onze uitgave tegen de aanvallen van litteratuurhistorici èn dichters ik zou haast zeggen beschermt. Achter in de bundels zelf vind ik zoo'n verantwoording met varianten etc. zeer onsympathiek en een korte verantwoording keur ik ten sterkste af. De eenige oplossing zou deze zijn: deze uitvoerige verantwoording tegelijk met de verschijning van het eerste deel aankondigen òf in het prospectus òf per communiqué, en dan tegelijk in het kort aangeven, waarom wij in een geval als Slauerhoff het niet wenschelijk achtten een diplomatische tekstuitgave te brengen. Ik ontving zooeven een proef van het prospectus. De heer Z. schrijft me, dat we er nog wel wat aan mogen veranderen, maar niet veel omdat hij verder liever niet aan de typografie wil tornen. Hierbij gaat deze proef. Mag ik je verzoeken haar per keerende post aan N. & Van D. terug te zenden? Met mijn aanmerkingen zul je wel accoord gaan. Op het prospectus gaat het dus niet meer. Een communiqué, tegelijk te publiceeren met de verzending der recensie-exemplaren van het eerste deel, lijkt mij dus de eenige oplossing. Doen we dit niet, dan vrees ik dat onze uitgave door zekere doctorandi in de letteren zal worden geboycot. Er is me trouwens zoo iets al in het vooruitzicht gesteld. De diverse punten voor zoo'n communiqué kan ik je wel opgeven, ik discussieerde met enkele litteratuurhistorici per brief en weet dus waar men ons probeert aan te vallen. Het grootste voordeel van mijn voorstel ligt hierin dat de critici onze uitgave niet kunnen verwerpen, zoolang zij deze uitvoerige verantwoording à la Van Eyck niet kennen! Denk er eens over na. Du Perron schrijf ik vandaag of morgen nog. De proeven stroomen binnen...

Met vr. gr. van

Lekkerkerker

 

Afschrift: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie