H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 13 februari 1940

's-Gravenhage, 13/2'40.

 

MrL/Z.

 

Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

's-GRAVENHAGE

 

Zeer geachte heer Ter Braak

Voor de goede orde bevestigen wij hierbij ons onderhoud van hedenochtend, waarbij wij overeen kwamen, dat wij U voor Uw medewerking aan de vertaling van ‘HITLERS EIGEN WOORDEN’ door Herman Rauschning een bedrag van f 100.- zullen uitbetalen.

Verder zult U van de exemplaren die boven de eerste oplaag van 5.000 verkocht worden, 2% van den ingenaaiden prijs ontvangen. Daarover zullen wij U dan jaarlijks een afrekening doen toekomen.

Ingesloten gelieve U een cheque aan te treffen voor bovengenoemde f 100.- en wij verzoeken U, de ontvangst van dit schrijven even te willen bevestigen.

Hoogachtend,

H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.

Leopold

 

Bijlage.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie