Briefwisseling Menno ter Braak - B. Lerou

Menno ter Braak
aan
B. Lerou

Den Haag, 30 oktober 1935

Pomonaplein 22 den Haag

30 October

 

Aan den Heer B. Lerou

Nic. Beetsstraat 24

Rotterdam

 

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.

Ingesloten zend ik U dus Uw romanfragment weer terug.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie