Menno ter Braak
aan
Jef Last (Amsterdam)

Den Haag, 30 oktober 1935

30 October 1935

Pomonaplein 22 den Haag

 

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.

De redactie hoopt, dat U door deze late terugzending geen schade zult ondervinden, maar de onzekere positie waarin Forum de laatste maanden verkeerde, noopte haar de bijdrage nog vast te houden. De laatste nummers zijn nu echter zoo overbelast, dat geen nieuwe bijdragen meer kunnen worden geplaatst.

Ingesloten zend ik U dus Uw gedichten weer terug

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie