Briefwisseling Menno ter Braak - G.J. Levenbach

G.J. Levenbach
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 21 mei 1929

Amsterdam, 21-5-'29

Geachte Mijnheer ter Braak,

Het speet ons zeer dat wij U Vrijdagavond niet onder de talrijk opgekomen oud-ambtsgenooten van U konden begroeten.

Wat het eindexamen betreft deel ik U mede dat zooals bekend het schriftelijk is 31 Mei - 7 Juni. Het mondeling is van 20 - 26 Juni. Op Woensdag 26 Juni om ± 18 uur is de uitslag. Het zou mij en vele anderen een groot genoegen zijn U dan te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten

verblijf ik

Uw dw. dn. G.J. Levenbach

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie