Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Rotterdam, 25 mei 1929

25 Mei 1929

Geachte Heer,

Daar by een ev. benoeming een vry groot gedeelte van Uwe lessen aan de Gymnasium-afdeeling zullen vallen, zou de Conrector, leider dier afdeeling, graag kennis met U maken.

Ook ik zou het prettig vinden om nog eens met U te praten, omdat daarvoor Donderdag j.l. zoo weinig tijd was. - In verband met Uw lesrooster stel ik U voor a.s. Dinsdag te komen, of, als dat niet gaat, a.s. Vrydag. - U vindt ons dan op school van 9 - 3.

Van het Maasstation is onze school te bereiken met lyn 7 (tot Beursplein) en dan lyn 18; van het station Delftsche Poort met lyn 10.

Hoogachtend

de Rector van het Rotterdamsch Lyceum

W.G. Schrijver

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie