Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)

Den Haag, 3 april 1940

Amice

Tot op heden heb ik nog geen revisie van Zijlstra gekregen. Het schijnt, dat Van Krimpen nog aan de typographie doktert. Ik zal, na ontvangst, de zaak aan Du Perron doorzenden, maar ook hem zal ik (wat de twee eerste deelen betreft) tot spoed moeten aansporen, aangezien die deelen nog in April moeten verschijnen. Is het dan absoluut noodig, dat die revisie nog eens naar Brussel gaat? Mocht Du Perron enige afwijkende opvatting hebben: ja, dan is het natuurlijk iets anders. Maar hij kan toch nauwkeurig nagaan, of men de door jou aangebrachte verbeteringen ook inderdaad heeft gerealiseerd.

Hij is n.l, op dat punt zeer nauwkeurig.

Enfin, ik heb nog niets, dus kan uit eigen aanschouwing nog niet oordeelen.

m.b.gr.

Menno ter Braak

 

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie