K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Brussel, 26 maart 1940

Brussel, 26-3-1940

74 John Waterloo Wilsonstraat

 

Waarde Ter Braak,

Neem me niet kwalijk, maar ik slaap de laatste nachten slecht vanwege het feit dat ik nu geen tweede revisie van het eerste deel krijg. Ik erken dat ik lastig ben, maar zou Du Perron mij de zaak niet even kunnen doorzenden? Langer dan één avond houd ik deze proef niet in huis. Het 2e en 3e deel zijn inmiddels in eerste proef gearriveerd. Met het 2e deel ben ik 3 of 4 April klaar. Eén revisie is voldoende, zoodat de beide eerste deelen nog gemakkelijk in April kunnen verschijnen. Je zou me een zeer groot plezier doen, door den heer Zijlstra op de noodzakelijkheid van een 2e revisie door mij te wijzen. Tenzij Du Perron een en ander al ontvangen en teruggezonden heeft en de zaak bij Nijgh & Van Ditmar wordt afgedrukt.

Met vr. gr.

van

K. Lekkerkerker

 

[hand van Ter Braak:] beantwoord 3 April 40

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie