Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak

[7 december 1929]

Zaterdag

Beste Menno,

Ik was eerst vandaag in Utrecht en heb je toen meteen de copy teruggezonden. Kuyle had er maar weinig van gelezen, maar dacht ook, dat het wel niet gaan zou, hoewel hij nadrukkelijk zei dat dit geen definitieve opinie van hem was.

Intusschen kan ik mij best voorstellen hoe je te moede bent. Ik heb met Mijn aap schreit ook iets dergelijks gehad. 't Is onvermijdelijk.

Het zal ons erg veel plezier doen jou en a.s. vrouw Zaterdag bij ons te zien. Dan hebben we ook nog prachtig de tijd om over het een en ander samen te boomen.

Tot ziens dus, en beste groeten.

je Lou Lichtveld

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie