Briefwisseling Menno ter Braak - Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’

Delftsche Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Rijswijk, 9 december 1929

Rijswijk Z/H. 9.12.'29

J.B. Pot

Secr. D.S.D.C.

Haagweg 184

Rijswijk Z/H.

Zeer Geachte Heer ter Braak.

Hierbij heb ik de eer U namens mijn bestuur de bedanken voor Uw stellingen die U ons gezonden hebt. De convocatie zooals deze aan de leden is gezonden sluit ik hierbij in.

In verband met de regeling van de avond zou ik U willen verzoeken om om halfzes op de societeit ‘Phoenix’ te zijn.

Ter nadere kennismaking zullen wij dan van te voren dineren terwijl U ook aan het souper na afloop wel onze gast zult willen zijn.

Met gevoelens van de meeste hoogachting heb ik de eer

van U WelEdelzeergeleerde Heer

de dw.

J.B. Pot.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie