van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 1 oktober 1930

Arnhem, 1 October, 1930.

De Heer Dr. M. ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

In dank ontving ik Uw brief, van 29 dezer. Uw aankondiging van een in bewerking zynde roman verheugt my biezonder; natuurlik houd ik my voor lezing tenzeerste aanbevolen.

Ja, de kritiek op ‘Carnaval’ is heel gunstig (en de invloed ervan is dan ook zeer merkbaar; tegenover 30 ex. in Juli en 6 in Aug. staan er 52 in September!) Juist daarom plaatste ik eens een advertentie in de N.R.C., ter aanmoediging aan de belangstelling. U kunt de recensies nog wel houden mocht ik ze nodig hebben, dan schryf ik er wel over.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

P.S. Van Den G. Winckel ontving ik geen bewysex.

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie