van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 12 november 1930

Arnhem 12 November 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer geachte Heer ter Braak,

Kunt U mij ook al enige mededeling doen omtrent het tijdstip, dat U Uw roman ongeveer voltooid zult hebben? Dit met 't oog op de verdeling van onze nieuwe uitgaven over voor- en najaar. Bij voorbaat dank.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie