van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 10 maart 1936

Arnhem, 10-3-36.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 2

Den Haag.

Zeer geachte Heer ter Braak,

In de Rotterdammer zag ik een verslag van Uw lezing te Leiden. Indien U geen andere bedoelingen met die lezing hebt, zoudt U er dan niet voor voelen ze in De Stem te plaatsen? Ik weet natuurlijk niet of de lezing speciaal was ingesteld op het studenten-publiek, maar in dat geval zal het waarschijnlijk met weinig moeite mogelijk zijn de vorm ervan een algemener karakter te geven.

Erg prettig zou ik het vinden indien dit stuk in De Stem gepubliceerd kon worden. Indien U er voor voelt, zou de kopie uiterlijk 20 dezer in mijn bezit moeten zijn. In ieder geval mag ik wel een enkel woord van U horen?

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie