Wybo Meyer
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 10 maart 1925

Amsterdam, 10-3-'25

 

Beste Menno!

Terwijl ik dit schrijf, weet 'k nog niet of je vanavond inderdaad naar de Zendingskapel bent geloopen, ik vrees, dat je dan een vergeefsche wandeling maakte, ik had je die willen besparen, uit bangheid, te vèr te gaan met m'n verlakkerij, maar Dick heeft me dat uit het hoofd gepraat.

In ieder geval meen ik, dat het mysterie nu lang genoeg heeft geduurd. Ik had niet durven hopen, dat mijn grapje zóó zou slagen, en het is me nòg een raadsel. De bewuste kaart ontving ik kort na je hoofd-artikel in P.C., daardoor kwam ik op het idee. De ingewijden hebben er eenige vroolijke oogenblikken om gehad, en ik hoop hartelijk, dat je er niet boos om bent. Dat zou me spijten.

Beste groeten

tt

Wybo

 

Origineel: Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie