Ernest Michel
aan
Menno ter Braak

Malden, 22 maart 1935

22 Maart 1935

 

Weledelgeb. Zeergel. Heer Dr. M. ter Braak

Pomonaplein 22

's Gravenhage.

 

Weledelgeboren Heer,

Hierbij doe ik u eenige gedichten toekomen uit een nieuwen cyclus.

Indien u plaatsing in ‘Forum’ geschikt acht, zie ik gaarne drukproef tegemoet.

Wanneer u echter de publicatie hiervan in uw tijdschrift ongewenscht voorkomt, zoo wilt mij de copie, verzoek ik u, spoedig terugzenden.

Inmiddels verblijf ik met hoogachting,

Ernest Michel

 

Porto bijgevoegd

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie