Briefwisseling Menno ter Braak - Vereenigde Haagsche Spelers

Vereenigde Haagsche Spelers
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 22 maart 1935

's Gravenhage, 22 Maart 1935.

Den WeledelZeerGeleerden Heer Dr. M. ter Braak

Pomonaplein 22,

Den Haag.

Zeer Geachte Heer Dr. Ter Braak,

Bij het jubileum van Mevrouw Marie van Westerhoven, is haar door het huldigings-comité een bloemstuk aangeboden. Volgens afspraak zou ook U hieraan een deel betalen. Gaarne zag ik dan ook, dat U een bedrag van f 2.75 op mijn girorekening (147035) wilde overmaken, waarna ik de rekening zal voldoen.

Inmiddels verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

P. Balledux

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie