Briefwisseling Menno ter Braak - Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel

Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 23 februari 1935

23 Februari 1935.

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

Dank voor Uw schrijven van 19 dezer. Ik voel voor alle tooneel, dat de kern in zich draagt belangstelling bij het publiek te wekken, omdat de tooneelspeler toehoorders noodig heeft; zijn die er niet dan is het comediespelen een onnutte bezigheid. Ik kan mij wel voorstellen dat een musicus, een zanger, een beeldhouwer voldoening vindt in zijn kunst alleen in zijn kamer of atelier, maar de toneelspeler kan voor zichzelf geen tooneelspelen.

Gaarne wil ik de Pantserkrant lezen en even gaarne wil ik 100% eerlijke critiek ten beste geven, maar ik zeg u vooruit dat het met tooneelstukken keuren gaat, als met romans. De opinies van de deskundigen verschillen nogal eens.

Ik ben gaarne bereid het stuk binnen de 8 dagen te lezen.

Met vriendelijk groeten en

de meeste hoogachting,

Cor van der Lugt Melsert

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie