J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak (de redactie van Forum)

Parijs, 25 februari 1935

B.t.Br.

Hoe staan nu de zaken. Ik hoor niets. Ik hoop dat de persoonlijkheid en de eerlijkheid hebben gezegevierd boven opportunisme en tijdschriftenpolitiek.

Zoo niet dan begrijp je wel dat ik alleen of met enkele medestanders verder moet gaan al is 't niet prettig. In een tijdschrift dat zulke principes huldigt, kan men niet zoo voos zijn - dan geeft men anderen werkelijk zeer veel vat. Men kan dan de stelling opwerpen: Vr. is voozer dan Coster.

Je Slauerhoff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie