J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Parijs, 15 februari 1935

Beste Menno.

Op je brief wil ik alleen antwoorden dat in mijn brief niet staat dat jullie ook v.V. als redacteur wilt laten aftreden (‘Ik stel dus voor ... etc’). Begin maar met mijn brief behoorlijk te lezen.

Dat jullie 't principieel met [mij] eens waren lijkt mij zoo evident dat ik waar v.V. dit pertinent vroeg het ook moeilijk verzwijgen kon.

Ten overvloede heb ik dit punt t.o. v.V. nog recht gezet.

Ik vind het geheel nog al gek: van een tijdschrift dat de persoonlijkheid voorstaat, wil men à tout prix iemand als redacteur handhaven die zijn persoonlijkheid voor zoover hij die heeft al jaren lang verloochent en verkwanselt.

Ik vind het aardig van je dat je 't nog op een punt, in je brief aan v.V., verwaardigt met mij eens te zijn -

Ik meen dus 't mijne gedaan te hebben door v.V. ook er op te wijzen dat het voorstel van aftreden van mij uitging (wat er ook staat). Van die blaam ben je dus gezuiverd.

h.gr

Slauerhoff

 

Merci pour votre article.

Ik sluit brief v.V. in, lees hem en zend hem door dat is 't makkelijkste.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie