J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak

[5 februari 1935]

Beste Menno,

Hierbij laatste brief v. Vriesland en copy van mijn antwoord. Ik geloof dat we nu binnenkort een zuivere toestand bereikt hebben, nu niet doorgaan zou een zeer ònzuivere toestand scheppen. Inmiddels festina lente, is geloof ik een goede spreuk. Maar daar we 't eigenlijk allemaal eens zijn - Vriesl. zelf - tenminste volgens zijn brief ook - zal de zaak wel in 't heldere komen. Alleen zonder roes!

Hartelijk

je Slau

 

Amice v.V.

Inderdaad iets dat steeds herhaald mòet worden kan moeilijk anders dan vervelen.

Je wilde blijkens je eerste brief je houding t.o.v. de literatuur niet wijzigen - in een actievere dus moest ik er wel op terugkomen.

Inderdaad lijkt het mij dan wenschelijk dat je als Forum redacteur aftreedt.

Om misverstanden te vermijden zeg ik er meteen bij dat ik in geenen deele nu nog later een redacteurszetel ambieer. Ik voel wèl dat ik er niet genoeg aan kan doen, en mijn eerzucht gaat die richting niet uit.

Degenen die 't met mij eens zijn, waarnaar je informeert zijn o.a. Menno ter Braak, S. Vestdijk, E. du Perron. Ook zij betreuren het dat je je gaven van hoofd en hart niet beter aanvaardt, precies even sterk als ik.

Het ligt niet op mijn weg, een concreet voorstel te doen in den zin van plaatsvervanging, wèl uitdrukking te geven aan dit algemeen gevoelen.

Ik hoop dat je onderscheidt dat dit een literaire aangelegenheid is. Zoo niet tant pis.

Met vr gr

Je Slauerhoff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie