Briefwisseling Menno ter Braak - Dolf Verspoor

Menno ter Braak
aan
Dolf Verspoor

Den Haag, 12 februari 1934

Pomonaplein 22 den Haag.

12 Febr. 1934.

 

Den WelEd. Heer

Dolf Verspoor,

Jordensstraat 45

Haarlem.

 

Zeer geachte Heer Verspoor,

Hierbij moet ik U tot mijn spijt de ingezonden bijdrage weer terugsturen.

Namens de redactie moet ik U echter mededeelen, dat zij wel eenige zeer goede kwaliteiten in Uw gedicht heeft meenen op te merken, maar dat zij dit nog niet geschikt achtten voor opname in Forum

Zij hoopt dus, dat U te zijner tijd ander werk zult willen inzenden.

Namens de Redactie,

Hoogachtend

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie